Şcoala Gimnazială “Victor Jinga”,  fosta Şcoală Generală Nr. 4, a fost înfiinţată în anul 1963, noua denumire fiindu-i atribuită în anul 2003. Numele reprezintă o recunoaştere a meritelor profesorului universitar doctor Victor Jinga, economist, cunoscut şi apreciat al României interbelice, proscris al regimului comunist, om de mare valoare morală şi profesională, un veritabil patriot în vorbe şi fapt.

În şcoală, între anii 1963 – 1970 au existat clasele I-VIII, având un număr de 300-350 de elevi anual, iar între anii 1970-1972 în cadrul şcolii au funcţionat clasele I-X, iar cursurile se ţineau în două schimburi. Din 1972 şi până în prezent şcoala găzduieşte clasele I-VIII. În prezent, la ciclul primar sunt patru clase, iar la ciclul gimnazial avem 5 clase. Şcoala are o suprafaţă de 1.570 mp, fiind dotată cu laboratore de fizica-chimie, biologie şi informatică.

Începând cu anul 2003 şcoala beneficiază de o modernă sală de sport, cu o suprafaţă totală de 1.103 mp, care include suprafaţa de joc, vestiare şi băi dotate cu duşuri.

Biblioteca şcolii a fost înfiinţată în anul 1964,  fiind dotată cu un număr de 861 de volume. În prezent biblioteca este modernizată având un spaţiu generos şi înregistrând un număr de 7900 de volume.