Ziua porţilor deschise

Proiect de parteneriat între unitatea noastră şcolară şi grădiniţele şi şcoliile sighişorene.

ARGUMENT:

Prezentarea şcolii, eveniment cu ocazia căruia elevii tuturor claselor pregătesc programe artistice, expoziţii, etc.

SCOPUL PROIECTULUI:

Familiarizarea copiilor cu specificul activităţilor desfăşurate în cadrul clasei de elevi, în vederea unei adaptări optime la regimul şcolar.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

  • Atragerea  şcolarilor şi preşcolarilor în desfăşurarea unor activităţi comune.
  • Asimilarea de către preşcolari a unor reguli de conduită individuală şi colectivă.
  • Consolidarea deprinderilor de comportare civilizată.
  • Dezvoltarea unor emoţii şi sentimente pozitive ce pot favoriza activităţile de învăţare viitoare.
  • Dezvoltarea unor abilităţi de a lucra în echipă.

GRUP ŢINTĂ:

Beneficiari direcţi: elevii claselor I-VIII de la Şcoala Gimnazială “Victor Jinga” şi preşcolarii de la grădiniţele sighişorene.

Beneficiari indirecţi: părinţii copiilor.

REZULTATE AŞTEPTATE:

  • Prezentarea unităţii şcolare atât părinţilor preşcolarilor, cât şi viitorilor elevi.
  • Stimularea motivaţiei copiilor şi participarea lor activă.
  • Cunoaşterea de către copii a învăţătoarei, precum şi a şcolii în care vor învăţa.
  • Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor prin implicarea lor în diversele activităţi comune.