Descriere

Şcoala Gimnazială “Victor Jinga”,  fosta Şcoală Generală Nr. 4, a fost înfiinţată în anul 1963, noua denumire fiindu-i atribuită în 13.10.2003. Numele reprezintă o recunoaştere a meritelor profesorului universitar doctor Victor Jinga, economist, cunoscut şi apreciat al României interbelice, proscris al regimului comunist, om de mare valoare morală şi profesională, un veritabil patriot în vorbe şi fapt.
Cei care au avut ideea acordării acestei denumiri unei şcoli sighişorene au plecat de la un act de dreptate ce se face faţă de memoria unui înaintaş, a marelui economist român, născut la Săcele, care, în zbuciumata lui existentă din vremea totalitarismului, a avut domiciliul forţat în municipiul nostru. Victor Jinga este o personalitate remarcabilă a localităţii, profesor universitar doctor şi rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale din Cluj în perioada interbelică.
În şcoală, între anii 1963 – 1970 au existat clasele I-VIII, având un număr de 300-350 de elevi anual, iar între anii 1970-1972 în cadrul şcolii au funcţionat clasele I-X, iar cursurile se ţineau în două schimburi. Din 1972 şi până în prezent şcoala găzduieşte clasele I-VIII. În prezent, la ciclul primar sunt patru clase, iar la ciclul gimnazial avem 5 clase. Şcoala are o suprafaţă de 1.570 mp, fiind dotată cu laboratore de fizica-chimie, biologie şi informatică.
Biblioteca şcolii a fost înfiinţată în anul 1964,  fiind dotată cu un număr de 861 de volume. În prezent biblioteca este modernizată având un spaţiu generos şi înregistrând un număr de 7900 de volume.
Începând cu anul 2003 şcoala beneficiază de o modernă sală de sport, cu o suprafaţă totală de 1.103 mp, care include suprafaţa de joc, vestiare şi băi dotate cu duşuri.
Foşti directori:
Prof. Florea Popescu 1963-1968
Prof. Horea Cheţan 1968-1993
Prof. Mihail Maior 1993 -2006
Prof. Gyongyi Secăşan 2006 – prezent