Descriere

Până în 13.10.2003 a avut numele de “Şcoala Generală nr. 4”, iar după aceasta dată a devenit Şcoala Gimnazială “Victor Jinga“. Cei care au avut ideea acordării acestei denumiri unei şcoli sighişorene au plecat de la un act de dreptate ce se face faţă de memoria unui înaintaş, a marelui economist român, născut la Săcele, care, în zbuciumata lui existentă din vremea totalitarismului, a avut domiciliul forţat în municipiul nostru. Victor Jinga este o personalitate remarcabilă a localităţii, profesor universitar doctor şi rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale din Cluj în perioada interbelică.

În şcoală, între anii 1963 – 1970 au existat clasele I-VIII, având un numar de 300-350 de elevi anual, iar între anii 1970-1972, în cadrul şcolii au funcţionat clasele I-X, iar cursurile se ţineau în două schimburi. Din 1972 şi până în prezent şcoala găzduieşte clasele I-VIII. În prezent, la ciclul primar sunt patru clase, iar la ciclul gimnazial avem 5 clase. Şcoala are o suprafaţă de 1570 mp, fiind dotată cu laboratore de fizica-chimie, biologie şi informatică.

Foşti directori:
Prof. Florea Popescu 1963-1968
Prof. Horea Cheţan 1968-1993
Prof. Mihail Maior 1993 -2006
Prof. Gyongyi Secăşan 2006 – prezent