Eco-Şcoala

Programul Eco-Şcoala este coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurator (FEE), ce reuneşte 46 de organizaţii care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Programul este susţinut de UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu) şi, la nivel european, de Consiliul Europei.

Astăzi participă circa 27.000 de şcoli din întreaga lume, dintre care peste 7.000 deţin Certificat de Eco-Şcoala şi Steagul Verde.

Peste 6 milioane de copii şi tineri, 400.000 de cadre didactice şi 4.000 de autorităţi locale dezvoltă acest program în lumea întreagă.

În România, Programul Eco-Şcoala a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, ajungându-se în 2009 la 424 de unităţi şcolare, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE.

De-a lungul timpului, circa 600 de unităţi şcolare (grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii, grupuri şcolare, şcoli speciale) din România au derulat programul, la finalul anului şcolar 2009/2010 fiind active un număr de 381.

Şcoala noastră s-a înscris în acest Program în anul 2007 având coordonator de proiect un învăţător, d-na Bianca  Smirnov. În acest interval am desfăşurat nenumărate activităţi cu caracter ecologic (colectare de maculatură, doze de aluminiu, ambalaje de lapte, peturi de plastic, concursuri de curăţenie între clase, plantare de pomi şi flori în curtea şcolii, în parcurile din zona şcolii) la care au participat aproape toţi elevii şcolii. Cu ocazia sărbătorilor ecologice de peste an: Ziua apei, a Pământului, a mediului, am organizat diverse activităţi la care am invitat şi reprezentanţi ai comunităţii locale, presa şi televiziunea, dar şi părinţii elevilor.

La sfârşitul fiecărui an şcolar, coordonatorul Programului din şcoală întocmeşte un Raport de evaluare însoţit de poze şi documente care să ateste calitatea activităţilor desfăşurate.

În fiecare an, în perioada 15 dec.-15 ian. se face înscrierea- reînscrierea în Program (taxa 85 euro), ocazie cu care coordonatorul  întocmeşte o documentaţie după nişte criterii date de CCDG, care acordă un punctaj acestor documentaţii (maxim 41 de puncte).

După doi ani împliniţi se face evaluarea de către CCDG, Agenţia de mediu şi ISJ. Dacă evaluarea este favorabilă, în luna octombrie, cu ocazia Conferinţei Naţionale, se acordă steagul verde ce se poate arbora timp de doi ani, după care se face reevaluarea, tot la doi ani.